Togo

Onze activiteiten

Gemeenschapsontwikkeling (onderwijs, landbouw en gezondheidszorg) in Lomé en omgeving (prefectuur van Zio), georganiseerd door de lokale partners (Fondacio en Ria Etienne). Aflam focust op de projecten in het onderwijs (infrastructuur en vorming), de weeshuizen en de bijzondere jeugdzorg.

Projecten

Financiering van:

  • Ange: Aflam ondersteunt dit project voor straatkinderen door schoolgelden, kosten voor beroepsopleiding en weddes van psychologen en andere hulpverleners te financieren. Opvang van een 100-tal kinderen in 2 opvangcentra (in Lomé en op het platteland) Daarnaast wordt hulp geboden aan kinderen in de gevangenissen en reïntegratie van straatkinderen in hun families. Aflam financiert materiële en pedagogische ondersteuning.
  • Sichem: dit gemeenschapsproject ten noorden van Lomé ondersteunt de onderwijs- en landbouwprojecten van de dorpen in de regio van “Zio Sud Est” op 25 km buiten Lomé. Aflam financierde de opleiding van leerkrachten en de werking van schoolbibliotheken.
  • Maison Béthanie: dit weeshuis zorgt voor 55 kinderen. Aflam helpt de werkingskosten te dragen.

Onze partners

Deze projecten worden uitgewerkt en opgevolgd in samenwerking met volgende partners: 

  • Fondacio : internationale christelijke lekengemeenschap met 3.500 leden wereldwijd (50 in Togo). 
  • Steunfonds GVA ( Gasthuiszusters van Antwerpen), die projecten in de welzijn -en gezondheidssector in de derde (Togo en Congo) en de vierde wereld (in Antwerpen) ondersteunt. 
  • Aflam’s coördinator en vertrouwenspersoon ter plaatse, Ria Etienne (voormalig verpleegkundige Gasthuiszusters van Antwerpen), lid Fondacio en bestuurslid van de gesteunde projecten. 

Lokaal draagvlak

Dagelijkse leiding van de projecten in handen van, of nauw opgevolgd, door leden van Fondacio Togo.

Projecten worden alleen op vraag en na inspraak tussen Fondacio en de lokale overheden gestart en uitgebreid (Ministeries van Onderwijs en van Justitie). 

Opvolging en controle 

Opvolging van deze projecten ter plaatse gebeurt door onze vertrouwenspersoon Ria Etienne, die in Lomé woont en daar nauw samenwerkt met Fondacio.

Bijkomende controle door bezoeken ter plaatse van Aflam.

Frequente contacten met de lokale projectverantwoordelijken tijdens verplaatsingen naar Europa.

%d bloggers liken dit: