D.R. Congo – Bu

Onze activiteiten

Gemeenschapsontwikkeling op 120 km ten oosten van Kinshasa, uitgebouwd door de lokale ngo Acadec.

In het kader van een grootscheeps landbouwproject financierde Aflam de aankoop van braakliggende gronden. Daarnaast zorgde Aflam ook voor de aankoop van een traktor om deze gronden te bewerken. Ondertussen bestrijkt dit project reeds 1100 ha. Tot voor kort was deze streek volledig verarmd door ontbossing (om houtskool te winnen).

Acadec verleent sedert 2009 microkredieten waarbij de plaatselijke bevolking de kans krijgt om kleine landbouwbedrijfjes op te richten.

Samen met deze nieuwe start lanceerde Aflam ook projecten in de gezondheidszorg en het onderwijs.

Projecten

Financiering van:

  • Een nieuw schoolgebouw.
  • Aankoop schoolmateriaal, zoals banken, schoolborden, kasten.
  • Sanitair in het schoolgebouw, recuperatie regenwater, bouw van sportinfrastructuur,…
  • Studiekosten van 5 universiteitsstudenten.
  • Medewerking aan het brede gemeenschapsproject van Acadec, door financiering van onder andere een honingkwekerij, viskwekerij.

Onze partners

Lokaal Draagvlak

Kaloma Bamiriyo, een Congolees/Belgische verpleegster is de oprichtster en drijvende kracht van Acadec. Ze verblijft verschillende maanden per jaar in Congo en volgt het project op. Ze hoort ook van de lokale bevolking wat de noden zijn.

Opvolging en Controle

Op basis van een jaarlijks aanvraagformulier stelt Aflam een budget op voor de voorgestelde projecten. Aflam krijgt inzage in de boekhouding die gecontroleerd wordt door Via Don Bosco.

%d bloggers liken dit: