Burkina Faso

Onze activiteiten

Steun aan de lokale ngo KEOOGO die een project heeft opgestart ter bescherming van jonge dakloze moeders. Zij zoeken een diepgaande oplossing voor deze meisjes. Aflam financiert psychosociale steun en de beroepsopleiding van jonge moeders tussen 14 en 20 jaar oud. Zo kunnen zij vaardigheden leren om hun gevoel van eigenwaarde, economische zelfstandigheid en sociale integratie te verbeteren.

Projecten

Financiering van:

  • Personeelsonkosten: het loon van 8 personeelsleden op jaarbasis.
  • Voeding: voedselhulp voor dorpsbewoners.
  • Werkingskosten opleidingen: diverse onkosten gelinkt aan het werkmateriaal voor de beroepsactiviteiten die worden aangeleerd (koken, tuinieren, naaien, ambachten).

Onze partners

KEOOGO is onze lokale partner die het project heeft opgestart voor de opvang en accommodatie voor meisjesmoeders, dochters en jonge moeders die niet bij hun familie kunnen wonen. Zij voorzien opvang, steun en bescherming aan jonge meisjes tussen 14 en 20 jaar oud.

Lokaal draagvlak

Jonge meisjes verlaten hun dorp om hun geluk te zoeken in de stad. Vaak veranderen hun dromen in nachtmerries. De vraag komt vanuit de gemeenschap zelf om dit probleem aan te pakken.

Opvolging en controle

Dit project wordt vanuit België mee opgevolgd en ondersteund door de ngo Artsen van de Wereld. Zij zorgen voor de jaarlijkse opvolging en rapportering.

%d bloggers liken dit: