Aflam


Ontdek onze projecten


Criteria voor onze projecten

De missie van Aflam bestaat erin de projecten inhoudelijk te begeleiden en financieel te ondersteunen.  De selectie van deze projecten gebeurt daarom volgens onderstaande criteria:

 1. Activiteiten
  • Projecten met duurzaam karakter (geen eenmalige interventies).
  • Geen versnippering van middelen, maar gericht op een beperkt aantal projecten, die Aflam van nabij opvolgt en hierdoor een rol van “referentiesponsor” kan vervullen. 
 2. Organisatie
  • Actieve samenwerking zowel met de verantwoordelijken van het project op het terrein als met de initiatiefnemers in België.
  • Aanwezigheid van een lokale vertrouwenspersoon die beschikt over een goed gestructureerde organisatie.
  • Netwerking en synergie tussen Aflam en gelijkgezinde organisaties in Europa en in het Zuiden.
 3. Empowerment” en “Inbedding
  • Het initiatief dient lokaal genomen te worden en door de lokale gemeenschap – ook op materieel vlak – gedragen en ondersteund te  worden.
  • Zoveel mogelijk “ingebed” te zijn in de lokale maatschappelijke structuren.
 4.  Controle  Op financieel en operationeel vlak (onder meer door follow-up bezoeken ter plaatse).

Partners

Momenteel is Aflam actief in 7 landen: El Salvador, Congo, Mali, Togo, Ethiopië, Zambia en Burkina Faso.

In elk van deze landen ondersteunt ze partners die elk een aantal projecten organiseren waarbij de afgesproken “Aflam criteria” zo strikt mogelijk worden gerespecteerd. Hierbij staan duurzaamheid en vertrouwen uiteraard op de eerste plaats.

Raad van Bestuur Aflam:

 • T. Van Vooren, Voorzitter
 • H. Deckers, penningmeester 
 • K. Collaert, secretaris
 • B. Kalonji
 • Ph. Lemineur
 • Ch. Weerts

Algemene Vergadering:

 • Centrum Louise-Marie 
 • Stichting Nicolas Cusanus 
 • De bestuurders