D.R. Congo – Walungu

Onze activiteiten

Gemeenschapsontwikkeling (gezondheidszorg, landbouw en onderwijs) in de door de oorlog geteisterde streek van Walungu, Zuid Kivu.

Projecten

Financiering van:

  • Co-financiering met Louvain Coopération in de streek van Walungu, Zuid Kivu om technische en financiële hulp te verlenen aan het referentieziekenhuis van FSKi en een netwerk van medische centra in de regio (opleiding, hygiëne, materniteit, geneesmiddelen, sanitair).
  • vorming van 230 leerkrachten en directieleden van 44 scholen, waaronder een tiental scholen die Aflam tijdens de afgelopen jaren heeft gebouwd of verbouwd.
  • heropbouw van de basisscholen van Walungu, Ciruko, Kanyamulunde en Canjavu (2.500 leerlingen).
  • beursprogramma voor kansarme kinderen in deze scholen: 270 studiebeurzen voor zeer kansarme leerlingen en 19 beursstudenten in het beroepsonderwijs.
  • landbouw- en veeteeltopleiding (“schooltuinen”) om de schoolgelden te financieren.

Onze partners

Deze projecten worden uitgevoerd en opgevolgd in samenwerking met:

  • FSKI (Fonds Social du Kivu), een Stichting van Openbaar Nut naar Congolees recht (reeds opgericht in 1931) voor de regionale ontwikkeling van Kivu.
  • Louvain et Développement (LD), Belgische NGO, die dankzij een Cofinancieringsprogramma  met de Belgische Ontwikkelingssamenwerking zorgt voor een financieel hefboomeffect van de verstrekte hulp (4x de eigen inbreng).
  • Steunfonds GVA ( Gasthuiszusters van Antwerpen) die projecten in de welzijn -en gezondheidssector ondersteunt. 

Lokaal draagvlak

De projecten worden uitgewerkt en voorgesteld  door FSKi.

FSKI overlegt met lokale overheden, school- en ouderraden over de opportuniteit van de projecten en kadert deze in een globaal meerjarenplan voor de regio.

Opvolging en controle

FSKI , samen met de coördinator, volgt de budgetten op en rapporteert aan Aflam. 

Bijkomende controle door plaatselijke vertegenwoordigers van LD.

Ontdek onze partner Louvain Développement http://www.louvaincooperation.org/fr

%d bloggers liken dit: