Missie

Onze organisatie en missie

De vzw Louise-Marie/Aflam werd in 2008 opgericht door de vzw Centrum Louise-Marie en de Stichting Nicolas Cusanus, die beide sinds geruime tijd projecten – hoofdzakelijk in België – ondersteunen voor kinderen en jongeren in moeilijkheden.

Om dit werk ook in de derde wereld te kunnen doen, beslisten zij daarvoor een afzonderlijke structuur op te zetten. De missie die deze nieuwe vzw toen meekreeg bestaat erin in Afrika en in Latijns Amerika:

 1. een select aantal projecten voor  kansarme kinderen  financieel te ondersteunen.
 2. deze projecten zoveel mogelijk te helpen met advies en netwerking, om zo de rol van partner en referentiesponsor te vervullen.

De financiële middelen komen hoofdzakelijk vanuit jaarlijkse bijdragen van de stichtende leden, alsook vanuit particuliere giften. De opvolging en de begeleiding van onze projecten gebeuren uitsluitend door vrijwilligers.

Onze projecten en criteria

De missie van Aflam bestaat er dus in de projecten niet alleen financieel te ondersteunen, maar ze ook inhoudelijk te begeleiden. De selectie van deze projecten gebeurt daarom volgens onderstaande criteria:

 1. Activiteiten
  • Projecten met duurzaam karakter (geen eenmalige interventies).
  • Geen versnippering van middelen, maar gericht op een beperkt aantal projecten, die Aflam van nabij opvolgt en hierdoor een rol van referentiesponsor kan vervullen. 
 2. Organisatie
  • Actieve samenwerking zowel met de verantwoordelijken van het project op het terrein als met de initiatiefnemers in België.
  • Aanwezigheid van een lokale vertrouwenspersoon die beschikt over een goed gestructureerde organisatie.
  • Netwerking en synergie tussen Aflam en gelijkgezinde organisaties in Europa en in het Zuiden.
 3. Empowerment en Inbedding
  • Het initiatief dient lokaal genomen te worden en door de lokale gemeenschap – ook op materieel vlak- gedragen en ondersteund te worden.
  • Zoveel als mogelijk ingebed zijn in de lokale maatschappelijke structuren.
 4. Controle ° Op financieel en operationeel vlak (o.m. door follow-up bezoeken ter plaatse). 
%d bloggers liken dit: