English EN Français FR Nederlands NL
sasel sasel sasel

El Salvador

Activiteit

Gemeenschapsontwikkeling door de Stichting Aragon in een sloppenwijk nabij de hoofdstad van El Salvador

Projecten:

Aflam ondersteunt de projecten door een tussenkomst in de werkingskosten van deze projecten, in het bijzonder de lonen van leerkrachten .

Organisatie / Netwerking

Deze projecten worden door Aflam samen met volgende partners opgevolgd:

Empowerment / Inbedding

Actieve deelname van ouders en families aan het project (bouw school en infrastructuur; koken voor kinderen enz.)

Problematiek van de duale maatschappij van El Salvador: moeilijkheid om lokale "inbedding" en sponsoring te vinden. Doorbraak nu, dank zij oprichting van scoutsbeweging en samenwerking met lokale kerkelijke instellingen.

De school is officieel erkend door het Salvadoraanse Ministerie van Onderwijs als een der beste onderwijsinstellingen van het land maar heeft als privé-onderwijsinstelling geen recht op enige vorm van subsidiëring, wel op officiële diploma’s.

Financieel / Controle

Opvolging van de budgetten gebeurt door de Sasel vzw in samenwerking met de afgevaardigd- bestuurder en de financiële directeur van de Stichting Aragon.

Bijkomende controle door bezoeken ter plaatse van Aflam.

Frequente contacten met de bestuurders van Sasel ( de Voorzitter van Aflam is tevens lid van de RVB van Sasel) en met de afgevaardigd-bestuurder tijdens diens werkbezoeken aan België.