English EN Français FR Nederlands NL
Scholen in Walungu Scholen in Walungu

Togo

Activiteit

Gemeenschapsontwikkeling ( onderwijs, landbouw en gezondheidszorg) in Lomé en omgeving ( prefectuur van Zio), georganiseerd door de lokale partners ( Fondacio en Ria Etienne). Aflam focust op de projecten in het onderwijs ( infrastructuur en vorming ), de weeshuizen en de bijzondere jeugdzorg.

Projecten:

Organisatie / Netwerking

Deze projecten worden uitgewerkt en opgevolgd in samenwerking met volgende partners:

Empowerment / Inbedding

dagelijkse leiding van de projecten in handen van, of nauw opgevolgd, door leden van Fondacio Togo.

projecten worden alleen op vraag en na inspraak tussen Fondacio en de lokale overheden gestart en uitgebreid ( Ministeries van Onderwijs en van Justitie).

Financieel/ Controle

Opvolging van de budgetten gebeurt door de vzw Togo Debout in samenwerking met de coördinator.

Bijkomende controle door bezoeken ter plaatse van Aflam.

Frequente contacten met de lokale projectverantwoordelijken tijdens verplaatsingen naar Europa.